السبت 23 يناير 2021 Bookmark and Share
| اللغات المتوفرة

Events in the starting day of the World March

مر 93 من أيام المسيرة!
2 أكتوبر 2009
2 يناير 2010

معلومات وتوصيات
PUNTA DE VACAS 2010 - معلومات هامة
وصلات محلية وحجز


Dia da Não-Violência nos Mídia em Moçambique

Mozambique | Maputo | 02. أكتوبر 2009 12:00

Maputo

Se pretende lançar uma campanha com todos mídia de Moçambique para o reconhecimento do dia 2 de Outubro como o dia internacional da Não-Violência e o lançamento da Marcha Mundial.

Nesta campanha de reconhecimento se pedirá aos mídia, em especial foco as televisões, que durante todo o dia 2 esteja presente o logotipo da Marcha.

No decorrer do dia, se passará em diversos momentos, os vídeos da Não-Violência, vídeos da Marcha, iniciativas, notícias, início da Marcha na Nova Zelândia e dos diversos eventos e acontecimentos no mundo sobre a Marcha.


رجوع
marchamundial.org ®2021 | آخرتحديث: 18:42 - 19/11/2011 (UTC/GMT) | الجودة : 1024/768 | الذهاب أعلاه
Login User | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop