السبت 28 نومبر 2020 Bookmark and Share
| اللغات المتوفرة

Events in the starting day of the World March

مر 93 من أيام المسيرة!
2 أكتوبر 2009
2 يناير 2010

معلومات وتوصيات
PUNTA DE VACAS 2010 - معلومات هامة
وصلات محلية وحجز


Settimo Torinese (TO): evento di inaugurazione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.


Italy | Settimo Torinese (TO) | 02. أكتوبر 2009 09:01
 
  Settimo Torinese (TO)

Nella città di Settimo Torinese, il Partito Umanista e l'Associazione Freedom Forever hanno realizzato l'evento del 2 ottobre in piazza, con l'adesione di 15 consiglieri comunali, diverse associazioni e realtà locali.

La giornata si è chiusa con il concerto degli Statuto, band piemontese.

 www.umanistisettimo.org/

Download Download Download

رجوع
marchamundial.org ®2020 | آخرتحديث: 18:42 - 19/11/2011 (UTC/GMT) | الجودة : 1024/768 | الذهاب أعلاه
Login User | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop