יום שבת 23 בינואר 2021 Bookmark and Share
| שפות זמינות

פעילויות של יום תחילת הצעדה העולמית

כבר 93 ימים של צעדה!
2 לאוקטובר 2009
2 לינואר 2010


PUNTA DE VACAS 2010 - מידע שימושיAzrou: Célébration du départ de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence


Morocco | Azrou | 02. באוקטובר 2009 15:00
 
  53100 Azrou

Dans la Place Masjid Hassan I un évènement s'organisera pour la célébration du départ de la marche mondiale. A 15h00- Les enfants des écoles et du Centre Al Amane commenceront à former avec la peinture un grande drapeau de la paix. A 18h30- Le Symbole de la Paix avec des bougies. A 20h00-Une soiré culturel aura animé par des groupes musical, de théâtre,Sport, et des lectures sur la Paix.


<< לחזור
marchamundial.org ®2021 | Last change: 18:42 - 19/11/2011 (UTC/GMT) | Resolution : 1024/768 | למעלה
כניסת מנהלים אתר | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop