יום חמישי 07 בדצמבר 2023 Bookmark and Share
| שפות זמינות

פעילויות של יום תחילת הצעדה העולמית

כבר 93 ימים של צעדה!
2 לאוקטובר 2009
2 לינואר 2010


PUNTA DE VACAS 2010 - מידע שימושיConférence sur la non-violence

Côte d’Ivoire | Dabou | 02. באוקטובר 2009 06:00

Dabou

Pour le début de la MM, il y aura des conférences sur la non-violence dans les villes suivantes : Dabou, Adzopé, Agboville. Ces conférences seront suivies de films-spots sur la Marche Mondiale, d'explications sur la connaissance et la définition de la non-violence, l'objet de la MM et les dangers nucléaires. Ces conférences seront retransmises par la télévision, la presse écrite et la radio nationale ainsi que la radio des Nations-Unies appelée ONUCI-FM.


Poster/Flyer: Download
<< לחזור
marchamundial.org ®2023 | Last change: 08:00 - 01/01/1970 (UTC/GMT) | Resolution : 1024/768 | למעלה
כניסת מנהלים אתר | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop