יום שבת 28 בנובמבר 2020 Bookmark and Share
| שפות זמינות

פעילויות של יום תחילת הצעדה העולמית

כבר 93 ימים של צעדה!
2 לאוקטובר 2009
2 לינואר 2010


PUNTA DE VACAS 2010 - מידע שימושיCelebración del comienzo de la Marcha Mundial-simbolo de la Paz

Ecuador | Cuenca | 02. באוקטובר 2009 09:00

Cuenca

Contamos con la presencia de La Directora de Educacion Maria Eugenia Verdugo, la Coordinadora de educacion para la democracia Sra. Maria Plasencia, Consejala Martha Calderon alterna de Joaquin Pena, las organizaciones React Latinoamericana, Fundacion Holos, Grupo Hermano Miguel, alrededor de 300 estudiantes de las escuelas Asuncion, 3 de Noviembre, Ricardo Munoz, colegios Antonio Avila, Garaicoa, Herlinda Toral, Madrid, Miguel Merchan. Ademas llegaron los canales UNSION tv, TELERAMA, diarios el Mercurio y diario el Universo, grupo de batukada  La Jungla. Todos hicieron parte del Simbolo de la Paz, alli leimos el Manifiesto y ninos, jovenes y autoridades hicieron su pedido por la paz


<< לחזור
marchamundial.org ®2020 | Last change: 18:42 - 19/11/2011 (UTC/GMT) | Resolution : 1024/768 | למעלה
כניסת מנהלים אתר | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop